Årsmøte innkalling 2022

Innkalling til Årsmøte i Dreverringen Østlandet 2022
Sted: Nebbenes Nord
Dato 23.02.22 Kl. 18.00.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer.
3. Godkjenning av sakslite.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Innkommende saker.
7. Valg.
Forslag til valgkomitéen meldes Geir Dalby, tlf: 473 67 829 innen 19.02.22.
Følgene verv er på valg: Leder, nestleder, sekretær, varamedlemmer og ett medlem i valgkomitéen.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes til sekretær på mail dreverringen.ostlandet@gmail.com innen 19.02.22
Det vil bli servert enkel bevertning etter møtet.
Årtets hund og årets unghund: Forslag sendes sekretær på dreverringen.ostlandet@gmail.com innen 19.02.22.
Husk å betale kontingenten for 2022
Vennlig Hilsen Styret
Dreverringen Østlandet.

Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte 2018

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.